About

Emma är fil. Dr., forskare och föreläsare, nu senast verksam på Centrum för Modevetenskap vid Institutionen för Mediestudier på Stockholms universitet. Hennes forskning är publicerad i vetenskapliga tidskrifter och antologier, både internationellt och inom Sverige. Emmas utbildningsbakgrund innan hon började forska ligger inom social antropologi och mänskliga rättigheter. Till Emmas expertområden hör mode, konsumtion, ungdomskultur och identitet, teman som utforskades i hennes avhandling om klädkonsumtion hos unga människor i en svensk småstad. Under senare år har Emma börjat intressera sig för digitaliseringens påverkan på vår identitet. Utöver sitt arbete med forskning och utbildning brinner Emma för det som kallas för det tredje uppdraget – att nå ut med sin kunskap utanför akademin.

Det går att boka Emma som föreläsare via Athenas.