About

 

 

Emma är fil. Dr., forskare och föreläsare, just nu verksam som konsult på Inculture där hon jobbar med etnografiska studier och kunskap om konsumentbeteenden mot näringslivet. Hennes forskning är publicerad i vetenskapliga tidskrifter och antologier, både internationellt och inom Sverige. Emmas utbildningsbakgrund ligger inom social antropologi och mänskliga rättigheter. Till Emmas expertområden hör mode, konsumtion, ungdomskultur och identitet, teman som utforskades i hennes avhandling om klädkonsumtion hos unga människor i en svensk småstad.

Det går att boka Emma som föreläsare via Athenas.