Bästa Monika i Stil

I förra veckans Stil i P1 medverkade min briljanta vän Monika Kichau. Programmet centrerar kring Vladimir Putins stil, klimatet kring mode, sexualitet och kroppar i dagens Ryssland, samt hur vi i Sverige tenderar att stereotypisera framförallt Ryska kvinnor. Lyssna!