Ethics

Nöjesanpassad etik

Det har länge varit populärt med tv-serier som porträtterar vardagen på olika arbetsplatser. Till en början främst som en fond i dramaserier, för att sedan utve...