Digital Natives

Blev tipsad om att spana in denna föreläsning på URs hemsida med Johnny Lindqvist, expert på ungdomskommunikation. Föreläsningen, “Unga och Internet, Tryggt eller Farligt?”, är från 2010 men tar upp en problematik som är fortsatt högaktuell. Lindqvist argumenterar för vikten av att först och främst sätta sig in i det som är positivt i unga människors nätvardag, för att sedan kunna adressera det som upplevs som negativt. Viktigt för oss som inte är digitalt infödda är att förstå att det som utspelas i det “verkliga” livet och det som utspelas digitalt inte är separata delar av unga människors vardagsliv.

Image: Pexels by Pixabay