Hallå Hanne Eide!

Hanne Eide

Hanne Eide

Tre frågor till Hanne Eide, doktorand vid Centrum för Modevetenskap som skriver en avhandling om Augusta Lundins (1840-1919) modehus.

Hanne, din avhandling handlar om en del av svensk modehistoria som många inte känner till – berätta!

Ja, precis. Min avhandling handlar om tidig svensk coutureproduktion och är, åtminstone i en vetenskaplig kontext, ett relativt outforskat ämne. 

En stor del av ditt empiriska material bygger på arkivforskning, du har bland annat varit i Paris och rotat runt. Vilka är de största utmaningarna med att som forskare jobba på detta vis?

Ja, det är ett riktigt detektivarbete jag sysslar med! Den största utmaningen med just mitt projekt är att det finns ganska lite arkivmaterial att tillgå som handlar om just Augusta Lundins firma. Då får man söka sig till andra källor som kan belysa fenomenet och det är en väldigt tidskrävande arbetsprocess.

Om du föreställer dig att du är Augusta Lundin, vad är det viktigaste budskapet du tror att hon hade velat sända till människor som lever år 2013?

Oj, oj. Svår fråga! Min avhandling är ju inte särkilt fokuserad på Augusta Lundin som person så jag har faktiskt ingen aning. Men jag är väldigt nyfiken på hur hon upplevde sin samtid och alla omvälvande samhällsförändringar som skedde runt omkring henne.