Hej Paula von Wachenfeldt!

3 frågor till Fil. dr Paula von Wachenfeldt, universitetslektor & studierektor på Centrum för Modevetenskap vid Stockholms universitet

Paula von Wachenfeldt

Paula von Wachenfeldt

Du tilldelades nyligen ett stort anslag för att producera en antologi om svensk lyxkonsumtion.  Berätta – finns det en svensk lyxhistoria att tala om?
Lyxkonsumtionen i Sverige har funnits sedan mitten av 1600-talet och har sett olika ut hos de olika samhällsklasserna. Som forskare av lyxhistoria finner man ofta ett mönster: de lägre klasserna har alltid försökt efterlikna de övre klasserna i den mån som det har varit möjligt. Det visar ju på att konsumtionsbehovet alltid är svårt att tygla samtidigt som vi lär oss att förstå hur den mänskliga naturen vill förhålla sig vis-à-vis den materiella kulturen.
Ett av dina expertområden är modets roll i fransk litteratur. Om du fick välja att leva en dag som en litterär karaktär i den litteratur du undervisar på, vem skulle du då välja och varför?
Jag skulle välja att vara en stark författarinna som George Sand som vågade utmana byxförbudet för kvinnorna på 1800-talet och som skrev underbara romaner! Eller också lyssna på Proust när han samtalar om estetik. Vilken lycka! För övrigt skulle det inte vara så tokigt att vara en fluga på väggen i det franska hovet och se alla intriger och maktspel som försiggick där!
Nämn den egenskap du anser är mest central hos en universitetslärare (bortsett från ämneskunskap)?
Humor och spontanitet. Förberedelse är viktigt men spontanitet och lite skratt måste finnas där om folk ska orka lyssna under två timmar.