Installationsföreläsning Jacob Östberg

Flaggning för Jacob Östbergs professorsinstallation på företagsekonomiska institutionen på SU! Obs att texten nedan är kopierad från Fekens hemsida!

Välkommen att övervara installationsföreläsningen av Jacob Östberg, Professor i Reklam och PR. Installationsföreläsningen äger rum i Gröjersalen, Kräftriket 3, onsdagen den 27 november kl 16:00-17:00. Efter föreläsningen anordnas en reception utanför Gröjersalen.

 

mkt_news_ostbergKonsumtion, kultur och kommers: Perspektiv på människor, märken och marknadsföring

Under de senaste två decennierna har professor Östberg haft ångest över att han köpte, och därefter iklädde sig, en ljusgrön studentkostym. För att hantera denna ångest har han beforskat området konsumtionskultur och försökt förstå hur konsumtionsaktiviteter, konsumtionsobjekt och varumärken laddas med mening. Under installationsföreläsningen kommer Östberg ta avstamp i sina olika forskningsintressen och diskutera hur företags marknadskommunikation – i form av exempelvis reklam och PR – tillsammans med konsumenter och populärkultur skapar mening på marknaden. Denna mening – de symboliska dimensionerna av konsumtion – och de processer kring hur denna mening förhandlas fram, är det som skapar den speciella dynamik som utmärker vårt nutida konsumtionssamhälle. Det är just i denna typ av samhälle som utmärks av en konstant förskjutning av mening som en ljusgrön studentkostym simultant kan kännas som en väldigt, väldigt dålig och en väldigt, väldigt bra idé.

Anmäl dig senast 20 november via länken nedan.
http://www.karriar.fek.su.se/Portal/Public/Event/Apply.aspx?EventID=271

Vänligen observera att antalet platser är begränsat.

Om du har några frågor kontakta
Helena Flinck, hf@fek.su.se