Möten

En av de bästa sakerna med att forska är alla möten med fantastiska och intressanta människor. Idag har jag haft förmånen att träffa etnologen och fotografen Annette Rosengren, före detta intendent vid Nordiska museet.

Annette Rosengren; Två barn & eget hus samt Vinna eller försvinna

Annette Rosengren; Två barn & eget hus samt Vinna eller försvinna

Annette har framförallt skrivit om människor i Sverige, och vardagens mening och struktur i småsamhällen. Med mig från mötet fick jag Annettes doktors avhandling Två barn och eget hus. Om kvinnors och mäns världar i småsamhället (Stockholm: Carlsson i samarbete med Skaraborgs länsmuseum, 1991), en etnografisk pärla som beskriver ett närliggande samhälle till den stad i Västergötland där jag själv har fältarbetat. Jag fick även med mig hennes senaste bok Vinna eller försvinna – om flykt, asyl och hjälpare (Stockholm: Carlsson, 2009). I böcker som Två barn och eget hus återfinns ett hantverk som är på utdöende inom fältarbetande discipliner. Ett förbiseende av vikten av långsiktigt och djupgående fältarbete riskerar dessvärre att resultera i allt för ytlig forskning som missar människors sanna verklighet och kosmologiska uppfattning om livet.