Svarar i senaste nr av Stockholms universitets studentkårs tidning Gaudeamus på frågan “om din forskning var ett konstverk, hur skulle det då se ut?” 

För att använda en sliten metafor så skulle min forskning vara en mosaik i konstverksform. En stor ytan med små bitar som sammanfogas till en helhet, där varje enskild bit är avgörande för slut kompositionen. 
 
Mitt avhandlingsprojekt är baserat på kvalitativ forskning på en liten grupp ungdomar vars enskilda små berättelser sammantaget formar en större helhetsbild. Utgångspunkten är den enskilda individen, representerad i en av mosaikens små bitar.
 
När alla små bitar pusslas ihop bildar de en större bild, som berättar något om vad det innebär att vara ung i samtiden. Mosaiken representerar därmed växelverkan mellan individen och gruppen, vilket är centralt i mitt avhandlingsprojekt.

Image: Flickr cc by Professor JRuiz